Afdeling: Utrechtse Heuvelrug

AFDELING: Utrechtse Heuvelrug

Welkom bij de Utrechtse Heuvelrug

Klik hier voor informatie over zwermen

 

Beleid van de vereniging tav Corona

Gezien de recente ontwikkelingen ten aanzien van de verspreiding van het virus heeft het bestuur het volgende besloten:

De algemene ledenvergadering op 27 maart 2020 is afgelast. Waarschijnlijk wordt de vergadering op een later tijdstip wel ingehaald.

De bijenmarkt op 11 april 2020 is afgelast. 

De basiscursus bijenhouden en de cursus voortgezet imkeren gaan vooralsnog door. In overleg kunnen cursusavonden wel worden aangepast en/of worden verplaatst. De tweede avond van de basiscursus op 12 maart wordt verplaatst.

 

Cursus Voortgezet Imkeren.

In het voorjaar organiseren wij een cursus voortgezet imkeren. We hebben Jan Piet Frens bereid gevonden om deze cursus te verzorgen.

 

De cursus is bedoeld voor imkers met enige ervaring, (het liefst minimaal 2 jaar) en in het bezit van een  eigen bijenvolk,of volken.

Het bezit van een diploma van de basiscursus is noodzakelijk.

 

Tijdens de cursus komen o.a.  aan de orde:

biologie van de bij en het bijenvolk, jaar cyclus van het bijenvolk, voorjaars ontwikkeling, zwermverhindering, koninginnenteelt, ziekte bestrijding, dracht.

In overleg met de cursisten kunnen andere onderwerpen aan de orde komen.

 

De praktijk wordt in groepjes van 2 å 3 personen gedaan met de eigen bijen.

Voor deze praktijk worden tijdens de theorie avonden opdrachten verstrekt, de volgende theorie avond wordt door de imkers verslag gedaan en plenair besproken.

De koninginnenteelt wordt gezamenlijk  gedaan in de maand mei of juni.

Dit is afhankelijk van de volksontwikkeling en de weersomstandigheden.

 

De theorie wordt op maandagavond gegeven in de bijenstal van de vereniging.

Adres: 

Woudenbergseweg 38a

3953MG Maarsbergen

Aanvang 19.30 uur.

De voorlopige cursusdata zijn: 3 en 17 februari, 2 en 23 maart, 6 en 20 april, 4 en 11 mei, 22 juni en 13 juli.

De kosten voor de cursus zijn € 120,-. Daarnaast moet u wellicht nog cursusmateriaal (boek) en/of imkermateriaal (koninginnenteelt) aanschaffen.

 

Klik hier om aan te melden!

 

Fusie tussen afdeling Driebergen-Doorn en Leersum.

De leden van beide afdelingen zijn in de ledenvergadering van 2018 accoord gegaan met een fusue tussen beide afdelingen. Vanaf 1 januari 2019 is de naam van de afdeling gewijzigd in: Bijenhoudersvereniging Utrechtse Heuvelrug. Op 11 september 2019 is de fusie bekrachtigd door de notaris.

 

De vereniging heeft 2 eigen bijenstallen:

"De Zoete Inval" op het landgoed de Reehorst in Driebergen, een mooi stukje natuur met gevarieerde dracht. De stal biedt ruimte aan bijenvolken van leden en cursisten. Voor nadere informatie kunnen geinteresseerden kontakt opnemen met de vereniging.

Bijenstal Vereniging Driebergen-Doorn

 

"De Schaapskooi" In Maarsbergen. Deze bijenstal biedt ook ruimte voor bijenvolken van leden en cursisten. Er is hier een grote permacultuur tuin

Bovendien wordt deze lokatie  gebruikt als vergaderruimte en leslokaal voor de cursussen.

 

 

 De Regionale Bijen- en Natuurmarkt

op zaterdag 13 april 2019, van 10.00 uur tot 17.00 uur

op het Nationaal Bomenmuseum Von Gimborn Arboretum, Velperengh 13 te Doorn

Toegang is gratis

 De “Driebergse Bijenmarkt”werd in 1961 opgericht door Piet Beens.

Toen nog slechts voor handel in bijenvolken en de verkoop van honing en imkermaterialen.

In 1990 werd, als ode aan deze bijzondere imker, de Bijenmarkt naar hem vernoemd.

toen nog de ”P.J.Beens Bijenmarkt”, inmiddels uitgegroeid tot de “P.J.Beens Regionale Bijen- en Natuurmarkt”.

Imkers uit hele land ontmoeten daar elkaar om bij te praten.

Nu alweer de 58e Bijenmarkt. 

Dit jaar is de Bijen- en natuurmarkt op een bijzonder locatie, namelijk het Nationaal Bomenmuseum in Doorn. De Bijenhoudersvereniging Utrechtse

Heuvelrug en het Nationaal Bomenmuseum hebben elkaar, vanuit het thema "Duurzaamheid en biodiversiteit" gevonden. Wij zijn zeer enthosiast dat

we samen dit thema kunnen uitdragen, niet in de laatste plaats vanwege de noodzaak en de actualiteit die het onderwep op dit moment vraagt.

Het is bijzonder te noemen dat de Bijen- en natuurmarkt dit jaar in een amenbenemende natuur met een rijke verzameling bijzondere bomen en

struiken, met veel vogels zal worden gehouden. 

De nieuwe fraaie locatie biedt plaats aan een groot aantal standhouders, hetgeen de markt nog interessanter maakt voor publiek.

Er is er een groot aanbod van honing en andere bijenproducten, regionale natuurproducten, planten, kruiden, creativiteit met natuurlijke materialen.

Belangrijk is natuurlijk de verkoop van imkermatrialen. De deelnemers aan onze bijenteeltcursus kopen er onder leiding van hun docent, hun eerste

benodigheden. Diverse natuurorganisaties zijn aanwezig met informatie.

In de stand van de organiserende Bijenhoudersvereniging Utrechtse Heuvelrug wordt informatie gegeven over bijenhouden en cursussen,

er staat een bijenvolk in een observatiekast achter glas en een bijenkorf, waarvan door een eronder geplaatste spiegel, het bijenvolk te zien is.

Ook voor kinderen zijn er verschillende activiteiten, onder meer een leuke speurtocht door het park.

Onze Bijenmarkt is, als één van de eerste bijenmarkten in het seizoen, belangrijk voor imkers die volken nodig hebben om in te zetten voor de

bestuiving van o.a. gewassen onder glas, fruitteelt en zaadteelt.

Imkers voeren hun volken vroeg aan in gesloten kasten.

De handel in bijenvolken begint om 7.00 uur.

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

Mieke Wiese
Huis ter Heide
Tel.: 06-21550211

chabibi50@gmail.com

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.